Disclaimer

Joost Motoren verleent u hierbij toegang tot www.joostmotoren.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Joost Motoren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Joost Motoren.

Beperkte aansprakelijkheid
Joost Motoren spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Joost Motoren.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Joost Motoren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Joost Motoren. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Joost Motoren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies
De website van Joost Motoren maakt gebruik van Cookies.
Cookies zijn tekststukjes die in uw browser worden bewaard wanneer u bepaalde websites bezoekt. Bij Joost Motoren gebruiken we de Cookies om te kijken of u onze website al eerder heeft bezocht. Deze Cookies worden na 30 dagen gewist.

Per browser kunt u informatie inwinnen over het uitschakelen van Cookies.